Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2016/17 | Rekrutacja 2016 | Doradztwo zawodowe | Matura 2016
pl en de ru fr

Aktualności

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Inauguracja roku szkolnego odbędzie się w dniu 01.09.2016r. i przebiegać będzie według następującego programu:


godz.9.00 - msza św. w kościele p.w. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu

godz. 10.00 - apel inauguracyjny w sali gimnastycznej naszego Zespołu Szkół

ok. godz. 10.15 - spotkania uczniów z wychowawcami

DO SZKOŁY WCHODZIMY WEJŚCIEM BOCZNYM.

zuz, 29.08.2016

Komunikat o egzaminach maturalnych poprawkowych

Komunikat

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora OKE w Krakowie egzamin maturalny poprawkowy przeprowadzony będzie w następujących terminach:
Matematyka
egzamin pisemny 23.08.2016r. (wtorek) godz. 09:00, sala 9
Język angielski
egzamin pisemny 23.08.2016r. (wtorek) godz. 09:00, sala 15
Język polski
egzamin ustny 24.08.2016r. (środa) godz. 09:00, sala 15.
Na egzamin należy zgłosić się na 20 minut przed jego rozpoczęciem.

W związku z pracami remontowymi prowadzonymi na terenie szkoły czynne jest wyłącznie wejście główne.
zuz, 17.08.2016

Pamiętamy

Msza św. w drugą rocznicę śmierci Naszego Kolegi i Wychowawcy Marcelego Trutego odprawiona będzie 1.08.2016 o godz. 19.00 w Kościele św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

zuz, 26.07.2016

Giełda używanych podręczników!

Uwaga uczniowie!

W pierwszych dniach września na terenie szkoły zorganizowana zostanie giełda używanych podręczników.
O szczegółach przedsięwzięcia poinformują Was wychowawcy klas w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
zuz, 10.07.2016

Gratulacje dla maturzystów!

Serdecznie gratulujemy absolwentom szkoły, którzy zdali egzaminy maturalne „na 100 procent”, osiągając najwyższe rezultaty z następujących przedmiotów:

Język polski – pisemny p. rozszerzony:
Natalia Bryniarska

Język polski – ustny:
Paweł Budz
Katarzyna Giądła
Paweł Górski
Dominika Blańda
Łucja Waksmundzka
Anna Rumin
Kamil Augustyn
Krzysztof Bochnak
Natalia Bryniarska
Agata Fic
Paweł Harbut
Kinga Kopaczka
Piotr Siedlarczyk

Język angielski – pisemny p. podstawowy:
Paweł Budz
Paweł Górski
Bartłomiej Wesołowski
Dominika Blańda
Katarzyna Brawiak
Anastazja Kuruc
Przemysław Latos
Łucja Waksmundzka
Martyna Budny
Paulina Cherchel
Mariola Ledworuch
Katarzyna Michalik
Krystyna Milaniak
Alicja Paturej
Kamila Szewczyk
Bartosz Czyż
Anna Leśniak
Agnieszka Fatla
Dawid Kurpiel
Jakub Wąsik
Iga Pindziak

Język angielski – pisemny p. rozszerzony:
Katarzyna Michalik

Język angielski – ustny:
Jakub Ujczak
Bartłomiej Wesołowski
Łucja Waksmundzka
Katarzyna Michalik
Krystyna Milaniak
Elżbieta Witek
Adrianna Bryja
Bartosz Czyż
Estera Klimowska
Anna Leśniak
Jakub Żuławiński
Kinga Kopaczka
Iga Pindziak

Język niemiecki – pisemny p. podstawowy:
Patrycja Fornagiel

Język niemiecki – ustny:
Agata Fic

Matematyka – p. podstawowy:
Natalia Bryniarska
Agnieszka Fatla
Maciej Klimowski
Monika Kucharczyk
Adam Ligas
Karol Marek
Patrycja Kobroń
Kinga Kopaczka
Joanna Drożdż
zuz, 10.07.2016

Odbiór świadectw dojrzałości

Uwaga absolwenci !

05 lipca 2016 r. o godz. 9:00 będą wydawane świadectwa dojrzałości i aneksy lub informacje o wynikach egzaminu maturalnego za potwierdzeniem odbioru.

Odbiór świadectw odbędzie się w sali gimnastycznej ze względu na prowadzone w szkole prace remontowe.

Jeśli ktoś osobiście nie może odebrać dokumentów osoba odbierająca musi posiadać imienne upoważnienie zawierające dane osoby upoważnionej i upoważniającej.

zuz, 25.06.2016


Komunikat w sprawie zakończenia roku szkolnego

Komunikat w sprawie zakończenia roku szkolnego – 24 czerwca 2016 r.


Godz. 8.00 – Msza Święta
Godz. 9.00 – apel w sali gimnastycznej
Godz. 9.15 – spotkania z wychowawcami
zuz, 22.06.2016

Komunikat

Komunikat!

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi w szkole prosimy o zabranie wszystkich rzeczy z szatni

zuz, 22.06.2016

Obchody Jubileuszu 25-lecia II LO w Nowym Targu

Tegoroczne obchody Święta Szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu miały wyjątkowo uroczysty charakter, co związane było ze szczególną okazją czyli jubileuszem 25-lecia istnienia szkoły.

Uroczystości rozpoczęły się 10 czerwca mszą świętą koncelebrowaną przez zespół księży, w skład którego wchodziło dwóch absolwentów: Dawid Król i Łukasz Jachymiak. Aczkolwiek społeczność szkoły już dzień wcześniej złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach zasłużonych dla tej instytucji nauczycieli - Marcelego Trutego i Wandy Jabłońskiej, Barbary Szymaszek i Zofii Kurdziel, tym samym inicjując obchody święta w komunii z tymi, którzy odeszli.

Ewangeliczna przypowieść o ziarnach była kanwą kazania ks. proboszcza Henryka Paśko, za sprawą którego zwrócił się do młodzieży z apelem o pielęgnowanie w sobie talentów i wartości tak aby przyniosły obfite plony w przyszłości. Kazanie zostało zrekapitulowane wierszem Staffa będącym odezwą do młodości z jej żarliwością i szaleństwem, które „jest mądrzejsze od mądrości I rozumniejsze od rozumu.”

Po mszy wszyscy uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi odbyli przemarsz ulicą Ludźmierską do budynku szkoły, gdzie miała miejsce uroczysta akademia. Dyrektor szkoły dr Beata Tarnowska powitała wszystkich zaproszonych gości. Dyrektor Beata Tarnowska w swoim przemówieniu nawiązując do hymnu szkoły i powołując się na św. Jadwigę jako wzór do naśladowania odczytała listę absolwentów i uczniów szkoły, którzy, wieńcząc swoją żmudną pracę i codzienny trud, odnieśli wyjątkowe sukcesy w tym roku – stanowiło to niezamierzone, acz sekretnie pełne znaczenia odniesienie do cytatu przywołanego przez księdza proboszcza w kościele: „Per aspera ad astra.” Do sukcesów naszej młodzieży nawiązał również Starosta Pan Krzysztof Faber, który wyjątkowo ciepło i serdecznie opisał liceum jako kuźnię talentów, w której pedagodzy z autentyczną pasją sprawują pieczę na młodzieżą, z oddaniem i zapałem wychowując jej kolejne pokolenia oraz podkreślił, jak ważna jest harmonia profesjonalizmu i spolegliwości w tej pracy. Również Pan Waldemar Wojtaszek – Zastępca Burmistrza Miasta Nowego Targu, podkreślił, powołując się na łacińskie przysłowie: „Quidquid discis, tibi discis” (łac. Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie), że nasza szkoła stwarza warunki młodym ludziom aby poznając i chłonąc wiedzę świadomie rozwijali swoją własną osobowość i talenty. Nutą przewodnią wszystkich wystąpień było podkreślanie szczególnych zasług szkoły, nie tylko na polu dydaktycznym i edukacyjnym. Niezmierne istotnym jest wychodzenie poza samo nauczanie, otwarcie na działania społeczne, charytatywne, burzenie stereotypów poprzez poznawanie zupełnie obcych kultur i kręgów cywilizacyjnych realizowane za sprawą licznych projektów współpracy z instytucjami społeczności lokalnej oraz szkołami zagranicznymi.

W trakcie uroczystości podsumowano wyniki Konkursu Wiedzy o Patronce oraz sportowej rywalizacji w biegach przełajowych. Zwycięzcom wręczono medale oraz nagrody pieniężne i bony ufundowane przez sponsorów. Ponadto wśród uczestników Jubileuszowego Biegu im. Św. Jadwigi Królowej, którzy uzyskali najlepszy czas, rozlosowano wyjątkowo atrakcyjną nagrodę – rower górski.

Po wręczeniu nagród nastąpiło uroczyste zamknięcie kapsuły pamięci i zakopanie jej na zielonym dziedzińcu szkoły. W tym miejscu ma zostać umieszczona pamiątkowa tablica wykonana i ufundowana przez absolwenta naszej szkoły – pana Jacka Bałosa. W kapsule czasu, zawierającej materiały i artefakty związane z codziennością szkoły i będącej opowieścią o nas skierowaną do przyszłych pokoleń, załączony został również list do przyszłych generacji napisany w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i arabskim.

Na zakończenie uroczystości widzowie zostali uraczeni wspaniałym spektaklem muzyczno-słownym przygotowanym przez dr Annę Miśkowiec i panią Monikę Stachoń, który w wybornym melanżu połączył głębokie, skłaniające do refleksji strofy polskich poetów z piosenkami rodzimych artystów stwarzając wzruszającą, liryczną i niemalże kontemplacyjną atmosferę zanurzoną w ponadczasowej komunikacji, która łączy i spaja wszystkie generacje na przekór upływowi czasu.

Po spektaklu wszyscy uczestnicy udali się na poczęstunek oraz zwiedzanie okolicznościowej wystawy prezentującej wybrane wydarzenia i inicjatywy z życia szkoły w ciągu ostatnich 25 lat. Stało się to okazją do wzruszających wspomnień, przywoływano również anegdoty z dawnych lat. Miało się wrażenie jakby jakiś tajemniczy duch ilumistentis zainspirował wszystkie pokolenia nauczycieli oraz zaproszonych gości do zwierzeń i słownych wędrówek w przestrzeni minionego czasu.

Druga część obchodów święta szkoły miała miejsce 12 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury. Frekwencja, pomimo niefortunnej pory (rozgrywki Euro 2016), wyjątkowo dopisała – sala dosłownie pękała w szwach. Dyrektor Beata Tarnowska powitała wszystkich zebranych i nawiązując do historii szkoły szczególne podziękowania skierowała w stronę pedagogów i pracowników, którzy zainicjowali jej działalność i tworzyli jej historię, torując drogę do jej obecnych osiągnięć, będąc autorami pionierskich organizacyjnych i edukacyjnych sukcesów po czym zaprosiła na scenę tych, którzy tej szkole poświęcili 25 lat swojego zawodowego życia – srebrnych jubilatów nauczycielskiego stanu: Panią Małgorzatę Borowicz, Barbarę Dzielawę, Annę Komorowską, Małgorzatę Lasyk i Pana Wiesława Krauzowicza. Następnie zwróciła się z prośbą o zabranie głosu do dyrektora Henryka Chrobaka, który ze ściśniętym ze wzruszenia głosem podziękował za lata współpracy stwierdzając, że szkoła to nie tylko instytucja, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą – nauczyciele i uczniowie. Głos zabrała także Pani Maria Kopeć – Dyrektor I LO w Nowym Targu, mówiąc, iż 25 lat to dosyć szacowny wiek, ale jeszcze na tyle młodzieńczy, że pełen zapału i potencjału na przyszłość.

Kolejnym punktem wieczoru był spektakl „Koronacja Królowej Jadwigi” przygotowany przez panią Małgorzatę Węglarz – majestatyczny i przenoszący widzów w odległą przeszłość, wspaniale zagrany i wyreżyserowany.

Natomiast sam koncert okazał się dziełem wybornym – wykonanie każdego utworu stało na najwyższym poziomie, profesjonalizmu pozazdrościłaby niejedna sala koncertowa w kraju. Wypełnione po brzegi audytorium w Domu Kultury z zapartym tchem przeżywało utwór za utworem. Wyśmienita wiązanka różnych stylów – od brawurowo wykonanych arii operowych, przez bluesa i piosenkę poetycką, na popowych szlagierach skończywszy wciskała w fotele zebraną publiczność co raz to sprawiając, że po plecach przebiegały ciarki lub też budząc prawie że mistyczne uniesienia. Utwory zabrały wszystkich za sprawą swojego niezwykłego nastroju w refleksyjno-liryczną podróż w głąb samego siebie oraz przez strumień czasu: tego zapamiętanego z młodości i tego, który rzeźbił naszą osobowość w czasach szkolnych. Wszyscy artyści: Jakub Pawlik, Paulina Bielarczyk, Agnieszka Sikora, Katarzyna Stasica, Grzegorz Kolusz, Elżbieta Buławska, Aleksandra Poniedziałek, Mariusz Kozieł , Beata Czajka-Rolińska, Martyna Łęcka, Justyna Jarząbek i Szymon Sarniak, Jakub Szewczyk, Grzegorz Zając, Samuel Puławski, Katarzyna Stasica zaprezentowali nie tylko czysty profesjonalizm, ale także wypełnione głębokimi uczuciami interpretacje. Nawet najmniejszy szmer nie mógł zakłócić delektowania się kolejnymi piosenkami, a w powietrzu unosiła się jakaś dziwna, międzypokoleniowa magia, pewien rodzaj alchemii stapiającej emocje, wspomnienia, marzenia w amalgamat opalizującej jedności wspólnego przeżywania i prowadząc do swoistej katharsis.

Podsumowując, wszystkie uroczystości związane z obchodami święta szkoły uzmysłowiły jej uczestnikom, że proces edukacji, który dla jednych będąc żmudnym obowiązkiem, dla innych profesją, może również stać się poprzez wzajemnie rozbudzaną pasję i zapał niezwykłą przygodą.

Społeczność szkoły serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom, którzy finansowo i rzeczowo wsparli organizację obchodów jubileuszu.

Więcej zdjęć w galerii
zuz, 15.06.2016