Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2014/15 | Rekrutacja | Matura 2014 | Matura 2015
pl en de ru fr

Aktualności

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Inauguracja odbędzie się w dniu 01.09.2014 r. i przebiegać będzie według następującego programu:

godz. 9.00 – msza św. w kościele p.w. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu;

godz. 10.00 – apel inauguracyjny w sali gimnastycznej naszego Zespołu Szkół;

ok. godz. 10.30 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas.

zuz, 21.08.2014

Spotkanie organizacyjne nauczycieli

Spotkanie organizacyjne nauczycieli II LO w Nowym Targu odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali nr 9.

zuz, 18.08.2014

Ostatnia lekcja pana M. Trutego

Z wielkim smutkiem, ale wypełnionym pozytywnymi wspomnieniami pożegnaliśmy naszego nauczyciela mgr inż. Marcelego Trutego – matematyka z pasją, charyzmą, współtwórcę renomy naszego Liceum, wspaniałego człowieka. Pozostała po nim wielka pustka i niedowierzanie.

Jego ostatnia podróż i lekcja życia, miłości, oddania i pasji, w której mogliśmy uczestniczyć miała miejsce w poniedziałek o godzinie 14:00 w Ludźmierzu, gdzie ciało świętej pamięci Pana Trutego odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. Został pożegnany przez swoich podopiecznych z wielkim szacunkiem. Pozytywne wspomnienia z Nim związane wszystkim cisnęły się na usta.

- To dzięki temu Wspaniałemu Człowiekowi matematyka stała się łatwa i zrozumiała! – absolwent.

- Trzeba być naprawdę Kimś Wielkim, aby zaskarbić sobie taką wdzięczność swoich wychowanków i ich rodziców. Grób zasypany RÓŻAMI WDZIĘCZNOŚCI. Pan Marcel wychowywał nie tylko młodzież, ale i nas rodziców – Anna.

- To wielki zaszczyt, że nas uczył, gdyż taki nauczyciel zdarza się rzadko! – Ewelina.

- Wspaniały Nauczyciel z powołaniem i wielkim sercem. Na zawsze pozostanie w pamięci – dawna uczennica.

- Dziękujemy za całą Twoją pracę, poświęcenie, cierpliwość i podejście do młodzieży – za to, że kształciłeś mądrych ludzi i kształtowałeś w nas dobroć, ambicję. Dziękujemy za Twoje poczucie humoru i opiekę. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Dla mnie będziesz osobistym wzorem nauczyciela. Chciałabym być przynajmniej w połowie tak wspaniałym człowiekiem i nauczycielem jakim Ty byłeś. Spoczywaj w pokoju – Gabriela.

To tylko kilka wspomnień i komentarzy... Ale to one idealnie odzwierciedlają pustkę i smutek powstały po śmierci Pana Marcelego.

Panie Marceli – czuwaj nadal nad nami i naszym Liceum!
Spoczywaj w pokoju! Pozostałe zdjęcia tutaj.
zuz, 13.08.2014


WYPRAWKA SZKOLNA

Prosimy uczniów niepełnosprawnych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów klas III zainteresowanych uzyskaniem pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego o pilne składanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją w Sekretariacie Szkoły.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 05.09.2014 r.

W dniu 29.07.2014 r. Rada Ministrów podjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozporządzenie to opublikowano w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31.07.2014 r. pod pozycją 1024.

Z postanowień rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że pomoc w ramach tzw. „Wyprawki szkolnej” skierowana jest do uczniów z różnych typów szkół i klas oraz będzie zróżnicowana co do kwoty i warunków jakie muszą być spełnione by uczeń uzyskał takową pomoc.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych z pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” mogą skorzystać uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/15 do klasy III.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

W przypadku uczniów klas III:
  • pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) tj. kwoty 539 zł.
    Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie oświadczenia o dochodach rodziny uprawnionego oraz dokumenty świadczące o tych dochodach,
  • pomoc może być udzielona uczniom klas III pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.).

W przypadku uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi) wraz z wnioskiem konieczne jest przedstawienie kserokopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej informacji: Wyprawka szkolna – szczegóły
Dokumenty do pobrania: wniosek, oświadczenie o dochodach

Wniosek oraz oświadczenie o dochodach dostępne są także w Sekretariacie Szkoły.
zuz, 07.08.2014Warsztaty dziennikarskie w Krakowie

W ramach podjętej w tym roku szkolnym współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie uczniowie klasy Ie i IIe wybrali się 24 czerwca na warsztaty dziennikarskie. W programie przewidziane były między innymi różne ćwiczenia mające pokazać zadania osób pracujących w telewizji. Warsztaty prowadziła pani Bernadeta Cich. Zajęcia rozpoczęły się od wprowadzenia teoretycznego. Prowadząca opowiedziała o sztuce przeprowadzania wywiadów. Pokazała jak odpowiednio ustawić kamerę, jak zapamiętywać informacje. Podczas warsztatów w pracowni komputerowej uczniowie z gotowego materiału mieli stworzyć film dotyczący nauki i zabawy dzieci cygańskich w pewnej świetlicy miejskiej. Po tym ćwiczeniu nastąpiły zajęcia w studio telewizyjnym, Tam uczniowie wcielili się w rolę dziennikarzy telewizyjnych. Jedni przeprowadzali wywiady, inni nagrywali je przy użyciu profesjonalnej kamery. Po zakończeniu warsztatów pani redaktor wyraziła chęć dalszej współpracy z naszą szkołą. My na tę współpracę również liczymy i mamy nadzieję, że kolejne warsztaty odbędą się już we wrześniu.

Marta Rabiańska II e
Zdjęcia: Stanisław Krzysztofek II e Pozostałe zdjęcia w galerii.
zuz, 02.07.2014


„Pozdrawiam całą Waszą Szkołę” – Prezydent RP Bronisław Komorowski do społeczności II LO

| 23 czerwca 2014 |

W imieniu całej społeczności szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego Natalia Wróbel, Aleksandra Guzik i Stanisław Krzysztofek osobiście odebrali Wyróżnienie, z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, za projekt pt. „1989 fundament współczesności”, który zwyciężył w ogólnopolskim konkursie „2014! Młodzi dla Wolności” zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP i Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Tylko siedem szkół z całej Polski, które były najbardziej zaangażowane w przygotowanie prac konkursowych, dostąpiło zaszczytu bezpośredniego odebrania Wyróżnienia z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Nasza Szkoła. Zwracając się do naszych reprezentantów, Prezydent powiedział: Pozdrawiam całą Waszą Szkołę - przekażcie kolegom, koleżankom i nauczycielom.

„1989 fundament współczesności” został laureatem w kategorii projektów środowiskowych. Instytucjami wspierającymi nas merytorycznie były Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Nowym Targu i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Nowym Targu.

Uroczyste spotkanie „Młodzi dla Wolności” miało miejsce 23 czerwca 2014 r. w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, gdzie Prezydent wraz z małżonką Anną spotkał się z uczniami i nauczycielami szkół zaangażowanych w obchody 25-lecia przemian 1989 r. Uczestniczyli w nim także Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, minister w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, doradca Prezydenta Jan Lityński, wiceministrowie MEN Joanna Berdzik i Tadeusz Sławecki.

Część oficjalną rozpoczęło wystąpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik, która przypomniała cel konkursu, jakim było zachęcenie uczniów, nauczycieli i całych środowisk lokalnych do włączenia się w obywatelskie obchody Święta Wolności – rocznicy 4 czerwca 1989 roku. Konkurs miał przybliżyć historię najnowszą: wiedzę o czasie przełomu i ostatnim dwudziestopięcioleciu zagospodarowywania wolności.

Warto wierzyć w polskie szkoły, warto wierzyć w polskich uczniów. I ten konkurs dobitnie to pokazał. Konkurs Młodzi dla Wolności umożliwił podjęcie ponad 400 inicjatyw, które opierały się na bardzo cennym fundamencie – fundamencie wartości przeszłości, którą wspólnie tworzyliśmy. Dodatkowo opierał się o najważniejsze kompetencje – o umiejętność współpracy, umiejętność projektowania, wnioskowania. Dzięki nim młodzi ludzie wzbogacają Archiwa Przełomu, uczą się bardzo ważnych rzeczy – m.in. tego, że na fundamencie przeszłości należy budować dobrą przyszłość.

Dziękuję serdecznie wszystkim uczniom i nauczycielom! Warto wierzyć w polskie szkoły – jesteście tego dobitnym dowodem – powiedziała wiceminister edukacji Joanna Berdzik.

Następnie odbyła się prezentacja działań szkół uczestniczących w Konkursie, w której można było zobaczyć również zdjęcia z naszego blogu. W maju jury konkursowe, powołane w bibliotekach pedagogicznych w poszczególnych województwach, dokonało oceny blisko 400 różnorodnych prac i wyłoniło zwycięzców.

W swoim wystąpieniu Prezydent RP Bronisław Komorowski powiedział: Wolność w sposób naturalny kochamy, jako przeżycie piękne, pozytywne, które jest nam wszystkim bardzo potrzebne. Wszyscy czujemy, że wolność się kocha, że wolności się pragnie, że wolność jest czymś niesłychanie cennym, niesłychanie pięknym, jakoś uskrzydlającym ludzi. (…) Udając się do Was zauważyłem młodych ludzi, którzy na koszulkach mieli wypisane słowa: wolność kocham i rozumiem. To właśnie rozumienie wolności pozwala na kształtowanie postaw odpowiedzialności za to jak ta wolność funkcjonuje dzisiaj i jak ją chcemy ukształtować na przyszłość.

Część nieoficjalną rozpoczął recital Kamila Bednarka z Zespołem. Później pozostałe szkoły odebrały podziękowania wręczone przez doradcę Prezydenta RP Jana Lityńskiego. Ostatnim elementem wizyty było zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego m.in. Sali Chorągiewnej i Sali Kolumnowej.

Informacje o Konkursie i udziale w nim Naszej Szkoły znajdują się na:
oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji Pozostałe zdjęcia tutaj.
zuz, 29.06.2014