Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2014/15 | Rekrutacja | Doradztwo zawodowe | Matura 2015
pl en de ru fr

Aktualności

Zainspirowani historią – uczniowie II LO na warsztatach naukowych

Grupa uczennic i uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu od października 2014 r. do kwietnia 2015 r. uczestniczyła w serii warsztatów historycznych pt. „Różne oblicza historii”. Wykłady, warsztaty i lekcje muzealne były doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu szeroko pojętej humanistyki.

W październiku rozpoczęliśmy od multimedialnego wykładu pt. „Od Katarzyny I do Katarzyny I. Kobiety na tronie rosyjskim w XVIII w.” prowadzonego przez dra Pawła Krokosza specjalizującego się w dziejach Europy Wschodniej XVI-XVIII w. W listopadzie uczestniczyliśmy w spotkaniu „Obcy u siebie. Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie” prowadzonym przez dra Marcina Rzepkę, slawistę i orientalistę, badacza zagadnień religijnych i etnicznych krajów Bliskiego Wschodu. Trzecie warsztaty pt. „Dokumentacja audiowizualna”, prowadzone przez dra Sławomira Cebulę, propagatora stosowania nowoczesnych technologii w pracy naukowej humanisty, religioznawcę, prawnika, dały nam okazję do zgłębienia tajników pracy historyka.

Podczas lekcji muzealnej „Czas honoru. Historia Legionów i droga do niepodległości” w Muzeum Narodowym w Krakowie w Galerii „Barwa i Broń w Polce” poznaliśmy trudną drogę Polski do odzyskania niepodległości w 1918 r., z wyraźnym podkreśleniem w tym dziele czynu legionowego. W czasie drugiej wycieczki terenowej udaliśmy się z wizytą do Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile. W marcu mogliśmy „dotknąć historii” uczestnicząc w spotkaniu pt. „Kamień, skóra, papiery – jak pisano 800, 500 i 300 lat temu” w średniowiecznym klasztorze dominikanów, które poprowadził historyk średniowiecza, specjalista kodykolog, znawca herezji i inkwizycji w średniowieczu o. dr Tomasz Gałuszka.

Nieznane karty polskiej historii średniowiecznej odsłonił przed nami mediewista dr Tomasz Graff, zajmujący się kulturą religijną i intelektualną elit kościelnych i uniwersyteckich oraz kulturą i życiem codziennym doby staropolskiej.

Finałem dwusemestralnych zajęć był Konkurs o indeks na wybrany kierunek na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, który wygrali Natalia Kubasik i Michał Rapacz.

Te sobotnie zajęcia, na które jeździliśmy z panią Danutą Smółką-Sroką, były dla nas doskonałym uzupełnieniem materiału z historii, który poznajemy na lekcjach w zakresie rozszerzonym, każdy mógł znaleźć coś dla siebie, dlatego z niecierpliwością oczekujemy kolejnej edycji – podsumowują uczestnicy.

zuz, 25.05.2015

Kółko informatyczne – konfiguracja kamer IP w sieci lokalnej

Uczniowie klasy II f (mat-fiz-inf) na zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania konfigurowali kamerę IP. Urządzenie to rejestruje i przesyła obraz na żywo bezpośrednio przez sieć strukturalną, umożliwiając uprawnionym użytkownikom obserwację na miejscu lub z oddalonego stanowiska. Podgląd, zapisywanie i zarządzenie materiałem wizyjnym takiej kamery odbywa się za pośrednictwem infrastruktury sieci opartej na standardowym protokole IP. Były to zajęcia pogłębiające wiedzę na temat sieci komputerowych.

Ps. Na następnych zajęciach zaplanowane jest rozszerzenie podstaw elektroniki m.in. o diody led mrugające w rytm muzyki….

Tomasz Malata
zuz, 25.05.2015

Edukacyjna Wartość Dodana w II LO

Czym jest Edukacyjna Wartość Dodana czyli w skrócie EWD? Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Wskaźniki EWD należy traktować jako ważną informację zwrotną dla szkoły, wspierającą podejmowanie decyzji o kierunkach jej rozwoju.

Wiele szkół dumnych jest z rankingów, które przeważnie oparte są na dwóch wynikach : średniej procentowej z matur oraz wysokich pozycjach w olimpiadach. Ale generalnie wskaźniki te mówią nie tyle o szkole co o uczniach. Nie jest sztuką chwalenie się wspaniałymi wynikami gdy stawia się bardzo wysoko poprzeczkę i przyjęcie do szkoły uzależnia od wyśrubowanego wyniku z egzaminów gimnazjalnych. Sztuką natomiast jest trafić do każdej jednostki, zmotywować, pomóc, wzbudzić kreatywność, skłonić do eksploracji samego siebie, a nawet do próby przekroczenia granic swoich możliwości.

Wskaźnik EWD jest przez to właśnie unikalny w dobie rozmaitych pomiarów, że pokazuje wkład szkoły i nauczycieli w rozwój uczniów. Jest szczególny także dlatego, iż pozwala wejrzeć głębiej - zobaczyć jak ilość przechodzi w jakość. Pozyskiwanie wiedzy, jak każdy rodzaj poznania, to proces szczególnie złożony - bierze w nim udział wiele podmiotów i jest to także swego rodzaju misterium. Seneka powiadał: "Docendo discimus" (Ucząc innych sami się uczymy) Sentencja ta ukazuje jak złożonym procesem jest edukacja i wcale nie jednostronnym – rolą szkoły jest stworzenie odpowiedniej atmosfery umożliwiającej pojawienie się szczególnego rodzaju wrażliwości u osób, które uczą tak aby były w stanie sprawić by druga osoba uwierzyła w siebie, odkryła samą siebie, zobaczyła się w innym świetle lub po prostu odnalazła swoje miejsce w świecie. Profesor Kotarbiński użył kiedyś terminu "spolegliwość", który w jego koncepcji etyki niezależnej miał oznaczać wrażliwość na cudze potrzeby – wydaje mi się, że taka właśnie powinna być idealna szkoła – spolegliwa. Ale tworzenie tej szczególnej atmosfery to przede wszystkim żmudna praca – praca jednostki, która chce coś osiągnąć i wysiłek osoby, która stara się tamtej drugiej pomóc, pokierować nią. "Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo." (Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym kapaniem). Nigdy nie wiemy kto będzie następnym Beethovenem, Albertem Einsteinem, Demostenesem, Van Goghem osobą, która zmieni bieg świata, popchnie myśl na inne tory.

Ten wstęp, może i troszkę przydługi, potrzebny był do podania suchych faktów. A fakty te są bardzo budujące, a nawet można powiedzieć imponujące. II LO w Nowym Targu zajęło 74 miejsce w kraju jeśli chodzi o wskaźnik EWD dotyczący języka polskiego ( lata 2012-2014) – jest to 13 pozycja w województwie a 3 w powiecie. Jeśli chodzi o matematykę nasza szkoła uplasowała się na 379 miejscu w Polsce co równoważne jest lokacie 35 w województwie i dało nam 5 miejsce w powiecie. Natomiast łączny wskaźnik EWD ( matematyka plus język polski) dał nam 122 miejsce w Polsce a 22 w województwie. We wszystkich wypadkach jest on wyższy niż w innych szkołach średnich w Nowym Targu i okolicach i dystansuje wiele renomowanych liceów w Zakopanem, Krakowie czy Nowym Sączu. A żeby obraz był zupełnie czytelny dodam, że ilość wszystkich liceów ogólnokształcących w Polsce wynosi 1867.

Piotr Leszczak
zuz, 25.05.2015

Zawody PTTK

W dniach 8-9 maja w miejscowości Rzyki Praciaki koło Andrychowa odbyły się zawody wojewódzkie XLIII OMTTK PTTK.

W zawodach tych drużyna z naszej szkoły w składzie: Ola Guzik, Lidia kupczyk i Łukasz Hreśka po bardzo wyrównanej walce zdobyła II miejsce ex aequo z I LO Nowy Targ. Zwyciężyła drużyna z Andrychowa i ona będzie reprezentować Małopolskę na zawodach krajowych – gratulujemy i życzymy powodzenia.

zuz, 25.05.2015

Kamil Augustyn i Bartosz Czyż z kl. 2e w Komisji Problemowej XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży

Posłowie na XXI Sejm Dzieci i Młodzieży, Kamil Augustyn i Bartosz Czyż z klasy dziennikarskiej uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Problemowej w Warszawie. Przywilej ten jest zarezerwowany dla dwóch zespołów z każdego województwa, które uzyskały najwyższą ocenę za wykonany projekt edukacyjny.

Obok uczniów naszej szkoły województwo małopolskie reprezentowali także Mateusz Iwański i Arkadiusz Orzeł z Gimnazjum w Chełmcu. Kamil Augustyn został wybrany przewodniczącym jednej z podkomisji sejmowych.

Zadaniem Kamila i Bartka oraz pozostałych 62 członków Komisji Problemowej, która jest jednym z organów XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży było przygotowanie uchwały dotyczącej możliwości wpływu młodych ludzi na kształtowanie przestrzeni publicznej. Najważniejszym celem prac było stworzenie wskazań, sugestii, propozycji, próśb do Sejmu RP, władz lokalnych i organizacji pozarządowych.

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem warsztatów prowadzonych przez trenerów z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które odbywały się w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku. – relacjonuje Bartek. – Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy, które miały opracować odpowiedzi na następujące pytania: Jak możemy wpływać na przestrzeń Waszych miejscowości? Za pomocą jakich narzędzi, praw, instytucji? Jak władza może nam to umożliwić? Jaka powinna być „przestrzeń młodych”, jakie cechy ma spełniać? – dodaje.

Każdy miał okazję do przedstawienia swoich pomysłów, korzystaliśmy z wiedzy jaką nabyliśmy w czasie realizacji naszego projektu pt. „Nasze miejsca – jakiej przestrzeni publicznej potrzebujemy”, w którym w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie uczestniczyli koleżanki i koledzy z 11 klas naszej szkoły. – opowiada Kamil.

Następnego dnia prace odbywały się już w Sejmie RP na ul. Wiejskiej w Warszawie. W budynku Kancelarii Sejmu spotkaliśmy się ze znanymi nam z dnia poprzedniego trenerami, poznaliśmy pracowników Kancelarii Sejmu i sejmowych legislatorów. – mówi Bartosz. - Na posiedzeniu plenarnym Komisji Problemowej dokonaliśmy wyboru Marszałków Sejmu Dzieci i Młodzieży, a potem rozpoczęliśmy prace w podkomisjach. Aby zapewnić skuteczną pracę, wybieraliśmy przewodniczących dla każdej z podkomisji, jednym z nich został Kamil. – dodaje.

Pod czujnym okiem legislatorów pracowaliśmy nad tym żeby nadać uchwale kształt prawny. Po pięciu godzinach intensywnej pracy legislacyjnej wypracowaliśmy projekt uchwały, który zostanie poddany pod dyskusję i głosowanie 1 czerwca 2015 r. na sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. – mówi przewodniczący podkomisji sejmowej z naszej szkoły. Nasz udział w pracach Komisji Problemowej był dla nas niezwykłym doświadczeniem, poznaliśmy jak tworzy się prawo obowiązujące w naszym państwie, niezwykłym będzie zapewne udział w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, kiedy to w poniedziałek 1 czerwca 2015 r. zasiądziemy w ławach poselskich i będziemy głosować nad naszym projektem uchwały. – podsumowują młodzi parlamentarzyści.

zuz, 17.05.2015

Stypendia dla Maturzystów

Maturzysto!

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje IV edycję stypendiów akademickich. W roku akademickim 2015/2016 Fundacja zamierza przyznać 500 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 539zł.

Jeśli:
- zdałeś egzamin maturalny w 2014 lub 2015 roku,
- w roku akademickim 2015/2016 po raz pierwszy podejmujesz studia na polskiej wyższej uczelni,
- mieszkasz na wsi lub w mieście poniżej 30 000 mieszkańców,
- średni miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie w 2014 roku nie przekroczył 1050 zł.
zapoznaj się z Regulaminem Fundacji i zarejestruj się na naszej stronie.

Rekrutacja będzie trwać od 1 lipca do 31 sierpnia 2015r. (do godz. 16:00). Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet.

Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie
Wszelkie pytania prosimy kierować na styp.1rok@fejj.pl
Nasz Funpage na Facebook'u
zuz, 17.05.2015

Wymiana z Holandią okiem uczestnika

Bieżącego roku mieliśmy przyjemność kontynuować współpracę z holenderską szkołą w Goudzie. W lutym grupa holenderska przyleciała do Polski. Działaliśmy zgodnie z wyznaczonym wcześniej programem pobytu. W pierwszym dniu uczestnicy wymiany zostali ciepło powitani przez Panią Dyrektor, następnie holenderscy uczniowie mieli możliwość zwiedzania szkoły oraz udziału w lekcjach. Lekcje te były nietypowe, bo zostały przeprowadzone w języku angielskim (WOS, matematyka itp.). Ostatnim punktem w pierwszym dniu były warsztaty oraz spacer po Nowym Targu. Następnego dnia miejscem docelowym naszej wycieczki była Zubrzyca, gdzie zostały zaprezentowane tradycyjne metody pieczenia chleba. Na koniec tego dnia została przewidziana nauka tańca "polonez". W następnym dniu zwiedziliśmy Zakopane. Grupa polsko-holenderska wraz z opiekunami odbyła spacer po Gubałówce. Zgodnie z programem w kolejnych dniach mieliśmy przyjemność zwiedzić Wawel oraz wystawę w Muzeum Historycznym "Podziemia Rynku". Ostatni dzień był przeznaczony na wyjazd do Oświęcimia, gdzie grupa zwiedzała teren obozu Auschwitz. Pobyt w Polsce zakończył się imprezą podsumowującą. Co więcej, przez cały pobyt w Polsce grupy holenderskiej towarzyszyła mroźna zima, przeplatana z mocnymi opadami śniegu. Sprawiło im to wiele frajdy, ponieważ w swoim ojczystym kraju nie mają śniegu na co dzień.

Drugi etap wymiany odbył się w połowie kwietnia. Polska grupa została również ciepło powitana. Na pierwszy dzień została zaplanowana wycieczka rowerowa po Goudzie. W końcu kluczowa jest znajomość miejsca w którym się mieszka i produkuje ser znany na całym świecie! Następnego dnia integrowaliśmy się na świeżym powietrzu, podczas pikniku, a w między czasie były organizowane zajęcia. Niedziela była dniem wolnym, jednak znacząca część grupy udała się na wspólną wycieczkę do Rotterdamu. Kolejny dzień był zaplanowany na wyjazd do stolicy. Mieliśmy przyjemność być w jednym z największych muzeów w Holandii. Kolekcja malarstwa w Rijksmuseum to ponad kilka tysięcy obrazów reprezentujących malarstwo holenderskie i światowe XV – XIX wieku. Następnie otrzymaliśmy przewodnik po Amsterdamie i mogliśmy sami wybrać elementy, które chcemy zwiedzić i na które mogliśmy poświęcić więcej uwagi. Ostatni dzień był przeznaczony na wyjazd do Hagi – siedziby holenderskiego rządu, parlamentu i rodziny królewskiej.

Cała wymiana przeplatała wątki edukacyjny i kulturalny z dobrą zabawą, a na dodatek była to znakomita możliwość, by podszkolić swój angielski!

Anakonda
zuz, 17.05.2015

KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORU DO PROJEKTU PN. „PIERWSZY DZWONEK”

Informujemy, że miasto Nowy Targ oraz Gmina Nowy Targ zamierza uczestniczyć w przedsięwzięciu podjętym uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu drugiej edycji projektu „Pierwszy dzwonek”.

Projekt ten ma na celu udzielenie wsparcia finansowego uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych (3+), na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników.

Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w kwocie do 150 zł dla uprawnionego ucznia.

Uprawnionymi będą uczniowie z rodzin wielodzietnych, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 684 zł.

Warunkiem wypłaty wsparcia będzie złożenie wniosku o wypłatę i oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia przyznanego w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” wraz z przedstawieniem do wglądu dowodów zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu nauczania w danym typie szkoły.

Termin składania wniosków o przystąpienie do programu wraz z wymaganymi dokumentami ustala się do dnia 15 maja 2015r.

Zainteresowane osoby bądź rodziny mogą się zgłaszać do Urzędu Miasta Nowy Targ lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Miejsce składania wniosków:

Mieszkańcy miasta Nowy Targ:
Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1. Biuro Obsługi Mieszkańców (pok.001 parter) lub Wydział Oświaty (pok.202 II piętro) tel. 18 26 112 29

Mieszkańcy Gminy Nowy Targ:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu z siedzibą w Ludźmierzu; ul. Jana Pawła II 97, 34-471 Ludźmierz tel. 18 26 555 87, 18 26 550 14
zuz, 11.05.2015

Natalia Kubasik i Michał Rapacz z II LO nagrodzeni indeksami

Laureaci z II LO

Natalia Kubasik i Michał Rapacz z klasy drugiej w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej zwyciężyli w konkursie historycznym pt. „XX wiek – stulecie wojen, stulecie przemian” i otrzymali indeksy na studia oferowane przez Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Natalia Kubasik zajmując pierwsze miejsce została wyróżniona możliwością publikacji swojej pracy na łamach uczelnianego czasopisma „Vita Academica” oraz na stronach internetowych uczelni.

Konkurs był zwieńczeniem serii spotkań warsztatowych pt. „Różne oblicza historii”, w których uczestniczyli uczniowie II Liceum w bieżącym roku szkolnym.

zuz, 01.05.2015