Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2018/19 | Rekrutacja 2018 | Matura 2018 | Booktrailer Film Festival
pl en de ru fr

Szkoła w obiektywie Absolwenta - fot. Sebastian Mikita

Aktualności

Komunikat o egzaminach maturalnych poprawkowych

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora OKE w Krakowie egzamin maturalny poprawkowy przeprowadzony będzie w szkole macierzystej w następujących terminach:
  • egzamin pisemny – 21.08.2018 r. godz. 9.00
Na egzamin należy zgłosić się na 20 minut przed jego rozpoczęciem.
zuz, 13.08.2018


Święto Patronki w naszej szkole

6 czerwca 2018 r. społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu uroczyście obchodziła Święto Patronki. Na uroczystość przybyli: wicestarosta powiatu nowotarskiego Władysław Tylka, burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha, proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi Królowej ks. Kanonik Henryk Paśko, Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych por. Włodzimierz Jarmułowicz wraz z delegacją, przewodnicząca Rady Rodziców II LO Dorota Wolska, sponsorzy nagród za dokonania sportowe, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, grono pedagogiczne i uczniowie.

Pani Dyrektor dr Beata Tarnowska w swoim przemówieniu podkreśliła, że patron, to ktoś wyjątkowy, wzór do naśladowania, autorytet. Wybrany spośród wielu ma wskazywać swoim życiem na istotne dla danej społeczności szkolnej wartości. I tak też jest z naszą patronką. Mimo, że żyła 600 lat temu w zupełnie innych realiach, wciąż podziwiamy ją za mądrość, dojrzałość, skromność i dobroć. Była mecenaską nauki, wielką miłośniczką książek, kobietą niecodziennej pobożności i wielkiego serca, wrażliwą na biedę i krzywdę ludzką. Delikatna z wyglądu, zaskakiwała silną osobowością i zręcznością w dyplomatycznym kunszcie. Pozostając wierną chrześcijańskim zasadom konsekwentnie broniła polskiej racji stanu.

Święto Patronki jest zawsze czasem podsumowania sukcesów naukowych i sportowych, z których – jak powiedziała Pani Dyrektor – byliśmy szczególnie dumni, a w których odnaleźć można jadwiżańskiego ducha.

Obchody Dnia Patronki uświetnił program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Iwony Pawłowskiej i pani Joanny Bartoszko. Uczniowie przypomnieli wydarzenia z życia Św. Jadwigi Królowej i jej drogę do świętości, zaakcentowali działalność charytatywną i talent dyplomatyczny.

Społeczność szkoły serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom, którzy finansowo i rzeczowo wsparli organizację tego przedsięwzięcia. Więcej zdjęć w galerii
zuz, 27.06.2018

Dzień zdrowia w II LO

11 czerwca w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe, których celem była profilaktyka substancji uzależniających i środków psychoaktywnych. Gościliśmy w tym dniu przedstawicielki PSSE w Nowym Targu, Panią Ewę Łapsę i Panią Monikę Kościelniak. Uczniowie testowali alkogogle i narkogogle, czyli urządzenia, które wpływają na percepcję, imitując stan po zażyciu substancji psychoaktywnych. Ponadto uczestnicy mogli zbadać smokerlyzerem zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu i otrzymać informację jak palenie papierosów wpływa na organizm.

Inicjatorem spotkania była Pani Elżbieta Buławska. Więcej zdjęć w galerii
zuz, 25.06.2018

II LO na Pikniku Zdrowia

W ramach organizowanych przez PSSE w Nowym Targu obchodów Światowego Dnia Zdrowia, na nowotarskim rynku odbył się piknik pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”. II LO włączyło się w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Nasi wolontariusze z klasy If i IId rozdawali materiały informacyjne i jabłka przechodniom w okolicach rynku, zapraszając ich do wzięcia udziału w licznych atrakcjach oferowanych przez partnerów wydarzenia.

Imprezę uświetnił występ duetu Małgorzaty Jaworskiej i Karoliny Papaj, które przedstawiły romantyczną aranżację utworu „Szukaj mnie” Edyty Geppert. Zaraz po nich na scenie rozbrzmiały ostrzejsze dźwięki, zespół The Strangers w rockowych aranżacjach muzycznych klasyków podkręcił i tak już gorącą atmosferę tego dnia. The Strangers współtworzą Dominika Gacek, Katarzyna Kukułka, Kacper Molek, Bartłomiej Bukowski i Maksymilian Bieniara, ich twórczość można śledzić na Instagramie.

Szkolnym koordynatorem działań była pani pedagog Elżbieta Buławska.
zuz, 25.06.2018

Nasi uczniowie w XV Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Religijnej „Śpiewajmy Panu”

W maju troje uczniów naszej szkoły Dominika Gacek, Bartłomiej Bukowski i Maksymilian Bieniara wraz ze swoim zespołem, zmagało się w muzycznej potyczce, biorąc udział w XV Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Religijnej „Śpiewajmy Panu”, którego organizatorem było Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starem Bystrem. Reprezentanci naszej szkoły postawili konkurencji wysoką poprzeczkę, dzięki której, mogą cieszyć się zajęciem pierwszego miejsca. Gratulujemy!

Bartłomiej Bukowski
zuz, 25.06.2018


ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

W dniu 3 lipca 2018r. (wtorek) w godzinach 8.30 – 10.30 będą wydawane świadectwa dojrzałości i aneksy lub informacje o wynikach egzaminu maturalnego, za potwierdzeniem odbioru, wg następującego przydziału sal:

klasa 3a - s. 29
klasa 3b - s. 23
klasa 3c - s. 25
klasa 3d - s. 26
klasa 3e - s. 24
klasa 3f, osoby poprawiające i podwyższające wynik egzaminu - s. 28

Jeżeli ktoś osobiście nie może odebrać dokumentów, osoba odbierająca musi posiadać imienne upoważnienie zawierające dane osoby upoważnionej i upoważniającej.

Osoby, które nie odbiorą świadectw w wyznaczonym terminie mogą je odebrać w sekretariacie szkoły w dniach roboczych w godzinach 8.00 – 11. 00.

Załącznik: wzór upoważnienia
zuz, 22.06.2018

Komunikat w sprawie zakończenia roku szkolnego – 22 czerwca 2018 r.

Komunikat w sprawie zakończenia roku szkolnego – 22 czerwca 2018 r.
  • Godz. 9.00 – Msza Święta w kościele pw. św. Jadwigi Królowej
  • Godz. 10.00 – apel w sali gimnastycznej
  • Godz. 10.15 – spotkania z wychowawcami
zuz, 20.06.2018

Srebrne Lilie Jadwigi Andegaweńskiej dla naszej szkoły!

7 czerwca 2018 r. miał miejsce 11. Zjazd Rodziny Szkół Jadwiżańskich oraz rozstrzygnięcie I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej. Srebrne Lilie Jadwigi Andegaweńskiej dla II LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej wywalczył zespół w składzie: Justyna Krużel, Karolina Harkabuz i Weronika Myśliwiec. Opiekunem uczennic była pani mgr Danuta Smółka-Sroka.

Spośród drużyn z 44 zgłoszonych do udziału w konkursie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w finale znaleźli się przedstawiciele 20 placówek szkolnych z różnych części kraju. 6 czerwca 2018 w Krakowie odbył się finał konkursu.

Zjazd co roku gromadzi około tysiąca osób ze szkół noszących imię Świętej Jadwigi Królowej. Rodzina Szkół Jadwiżańskich łączy dążenie do bliższego poznania patronki i wychowania młodego pokolenia w duchu wartości przez nią reprezentowanych. Uczestnicy wzięli udział we Mszy św. odprawionej przez biskupa Damiana Muskusa w Bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu.

– Miłość Jadwigi realizowała się zwłaszcza w trzech obszarach: umiłowania ojczyzny, szacunku dla osiągnięć nauki oraz w dziełach miłosierdzia. - podkreślił w kazaniu biskup Muskus.

Następnie w ogrodach Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego zwycięzcom pierwszej edycji konkursu wiedzy o królowej wręczono Lilie Jadwigi Andegaweńskiej.

Konkurs objęli swym patronatem: abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, Piotr Ćwik, wojewoda małopolski i Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty.

zuz, 18.06.2018