Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2014/15 | Rekrutacja | Matura 2014 | Matura 2015
pl en de ru fr

Aktualności


UWAGA UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH

Legitymację szkolną będzie można odebrać w dniu 01.09.2014 r. (poniedziałek) w bibliotece szkolnej (parter szkoły).

zuz, 28.08.2014

Stypendia SAPERE AUSO

Wszystkich uzdolnionych uczniów zachęcamy do zapoznania się z programem stypendialnym SAPERE AUSO

zuz, 26.08.2014

EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY
POPRAWKOWY Z MATEMATYKI
26.08.2014 (wtorek ) godz. 8.30, sala 46

zuz, 25.08.2014

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Inauguracja odbędzie się w dniu 01.09.2014 r. i przebiegać będzie według następującego programu:

godz. 9.00 – msza św. w kościele p.w. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu;

godz. 10.00 – apel inauguracyjny w sali gimnastycznej naszego Zespołu Szkół;

ok. godz. 10.30 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas.

zuz, 21.08.2014

Spotkanie organizacyjne nauczycieli

Spotkanie organizacyjne nauczycieli II LO w Nowym Targu odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali nr 9.

zuz, 18.08.2014

Ostatnia lekcja pana M. Trutego

Z wielkim smutkiem, ale wypełnionym pozytywnymi wspomnieniami pożegnaliśmy naszego nauczyciela mgr inż. Marcelego Trutego – matematyka z pasją, charyzmą, współtwórcę renomy naszego Liceum, wspaniałego człowieka. Pozostała po nim wielka pustka i niedowierzanie.

Jego ostatnia podróż i lekcja życia, miłości, oddania i pasji, w której mogliśmy uczestniczyć miała miejsce w poniedziałek o godzinie 14:00 w Ludźmierzu, gdzie ciało świętej pamięci Pana Trutego odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. Został pożegnany przez swoich podopiecznych z wielkim szacunkiem. Pozytywne wspomnienia z Nim związane wszystkim cisnęły się na usta.

- To dzięki temu Wspaniałemu Człowiekowi matematyka stała się łatwa i zrozumiała! – absolwent.

- Trzeba być naprawdę Kimś Wielkim, aby zaskarbić sobie taką wdzięczność swoich wychowanków i ich rodziców. Grób zasypany RÓŻAMI WDZIĘCZNOŚCI. Pan Marcel wychowywał nie tylko młodzież, ale i nas rodziców – Anna.

- To wielki zaszczyt, że nas uczył, gdyż taki nauczyciel zdarza się rzadko! – Ewelina.

- Wspaniały Nauczyciel z powołaniem i wielkim sercem. Na zawsze pozostanie w pamięci – dawna uczennica.

- Dziękujemy za całą Twoją pracę, poświęcenie, cierpliwość i podejście do młodzieży – za to, że kształciłeś mądrych ludzi i kształtowałeś w nas dobroć, ambicję. Dziękujemy za Twoje poczucie humoru i opiekę. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Dla mnie będziesz osobistym wzorem nauczyciela. Chciałabym być przynajmniej w połowie tak wspaniałym człowiekiem i nauczycielem jakim Ty byłeś. Spoczywaj w pokoju – Gabriela.

To tylko kilka wspomnień i komentarzy... Ale to one idealnie odzwierciedlają pustkę i smutek powstały po śmierci Pana Marcelego.

Panie Marceli – czuwaj nadal nad nami i naszym Liceum!
Spoczywaj w pokoju! Pozostałe zdjęcia tutaj.
zuz, 13.08.2014


WYPRAWKA SZKOLNA

Prosimy uczniów niepełnosprawnych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów klas III zainteresowanych uzyskaniem pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego o pilne składanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją w Sekretariacie Szkoły.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 05.09.2014 r.

W dniu 29.07.2014 r. Rada Ministrów podjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozporządzenie to opublikowano w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31.07.2014 r. pod pozycją 1024.

Z postanowień rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że pomoc w ramach tzw. „Wyprawki szkolnej” skierowana jest do uczniów z różnych typów szkół i klas oraz będzie zróżnicowana co do kwoty i warunków jakie muszą być spełnione by uczeń uzyskał takową pomoc.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych z pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” mogą skorzystać uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/15 do klasy III.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

W przypadku uczniów klas III:
  • pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) tj. kwoty 539 zł.
    Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie oświadczenia o dochodach rodziny uprawnionego oraz dokumenty świadczące o tych dochodach,
  • pomoc może być udzielona uczniom klas III pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.).

W przypadku uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi) wraz z wnioskiem konieczne jest przedstawienie kserokopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej informacji: Wyprawka szkolna – szczegóły
Dokumenty do pobrania: wniosek, oświadczenie o dochodach

Wniosek oraz oświadczenie o dochodach dostępne są także w Sekretariacie Szkoły.
zuz, 07.08.2014